Manažment

Hľadáte vhodných ľudí do vedúcich pozícii?

Manažment

Efektífne pre vás vyberieme vhodného kandidáta do nižšieho, stredného, vyššieho a top manažmentu

Nábor kandidátov

Potrebujete obsadiť väčší počet miest?

Nábor kandidátov

Náborovými konaniami a pomocou rozsiahlej databázy Vám nájdeme zamestnancov na každé miesto presne podľa vašich požiadaviek

Kvalitný tím

Chcete kvalitných ľudí do vášho tímu?

Kvalitný tím

Pomocou individuálneho a zacieleného pohovoru overíme kompetencie a zručnosti kandidáta, preveríme dosiahnuté vzdelanie a referencie

Headhunting

Headhunting je proces nájdenia a dosadenia najvhodnejšieho kandidáta do zamestania presne podľa kritérií stanovených zadávateľom. Túto formu využívajú spoločnosti akéhokoľvek rozsahu a ich služby sú vyhľadávané spoločnosťami pôsobiacimi v súkromnom ako aj v štátnom sektore. Veľké spoločnosti vo väčšine prípadov využívajú podporu od externých personálnych agentúr. Oddelenia ľudských zdrojov zväčša nedisponujú dostatkom času na túto špecializovanú aktivitu a malé spoločnosti, ktoré nemajú oddelenie ľudských zdrojov taktiež potrebujú rozširovať, či meniť stavy o kvalitných ľudí. Headhunting je presne cielené a premyslené smerovanie pracovnej ponuky potenciálne vhodnému kandidátovi. Táto metóda je náročná na čas, ale vďaka jej cielenosti je jej úspešnosť najvyššia. Headhunter si v prvom rade vytipuje spoločnosti, kde by sa daný človek mohol nachádzať, následne získava kontakty na potenciálnych kandidátov, ktorým ihneď smeruje pracovnú ponuku. Diskrétnosť a otvorenosť je pre úspešnosť tejto metódy najnevyhnutnejšou devízou. K vhodným uchádzačom sa môže prepracovať aj prostredníctvom osobných odporúčaní, ktoré získava počas komunikácie s rôznymi uchádzačmi, kolegami prípadne známymi. Využite služby headhuntera od People-Stream.sk.

Kontaktujte nás

Obmedzuje hľadanie vhodných kandidátov chod Vašej spoločnosti?

Hľadanie nového kolektívu, či jednotlivca, Vám nedovoľuje venovať sa bežnému chodu vašej spoločnosti?
Kontaktujte nás

Recruiting

Recruiter je osoba, ktorá koordinuje proces náboru a následného výberu zamestnancov v rámci zverenej oblasti v spoločnosti. Úlohou recruitera je viesť špecializované pohovory s väčším počtom uchádzačov a následne z nich efektívne vybrať vhodných kandidátov na danú pozíciu. Pohovor je zostavený tak, aby otestoval všetky schopnosti uchádzača tak, aby vyhovovali zadávateľovi. Aj túto službu vám vie ponúknuť People-Stream.sk.